Custom made aangepast naar uw bedrijfsvoering!

U kunt de Vastgoed Beheer App ook volledig custom made naar uw eigen wensen en behoeften laten ontwikkelen. Bij de ontwikkeling van een custom made applicatie kunnen er functionaliteiten toegevoegd en gewijzigd worden. Zo kunt u bijvoorbeeld verschillende lijsten hanteren bij diverse soorten vastgoed of kunt u functionaliteiten weghalen en aanpassen. De mogelijkheden hierin zijn zeer divers en de app kan volledig bedrijfsspecifiek ontwikkeld worden met uw huisstijl (logo, kleurstelling, contactgegevens etc.).

De Vastgoed Beheer App kan voor diverse type vastgoed en branches ontwikkeld worden:

  • Woonruimte
  • Winkelruimte
  • Kantoorruimte
  • Bedrijfsruimte
  • Horecaruimte

Onderstaand treft u een aantal standaard modules welke toegepast kunnen worden in een custom made applicatie. Hebt u eigen gewenste functionaliteiten welke u wilt toepassen in de app? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via info@vastgoedbeheerapp.nl.

Huisstijl
Uw volledige huisstijl kan geïmplementeerd worden in de app. De kleurstelling en de logo’s van uw bedrijf maken het product echt uw eigen app.

Aangepaste meldingslijst
De meldingslijst in de standaard Vastgoed Beheer App is ingericht voor de woningmarkt. Mist u bepaalde zaken in de meldinglijst of wenst u de lijst aan te passen op een ander type vastgoed (bijv. winkel- of kantoorruimten), met een custom made applicatie kunt u de lijst(en) naar eigen invulling toepassen.

Standaard menu’s
Om het gebruiksgemak te verbeteren kunt u standaard menu’s hanteren bij het opstellen van een melding. Middels een zogenoemd ‘’dropdown’’ venster kunt u standaard contactgegevens selecteren van bijv. welk object het betreft waar zich de melding voordoet.

Meldingen afmelden / Storing is verholpen
Middels de functie ”Melding afmelden / Storing is verholpen” kan men een melding maken met de app waarin aangegeven wordt of meldingen zijn verholpen. Deze functie werkt hetzelfde als een standaard melding alleen kan deze opgemaakt worden door bijvoorbeeld een monteur. Het begeleidend schrijven in de e-mailberichten en de rapportages wordt hierin toegespitst dat het een afmelding of verholpen storing betreft.

Opnamelijsten per type vastgoed
In de app kunnen meerdere lijsten gehanteerd worden voor verschillende type opnames. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om opnamelijsten te implementeren in de app voor zowel woning-, kantoor-, winkel- en bedrijfsruimtes.

Automatisering type meldingen
Wanneer een melding gegenereerd wordt kunnen de berichtgevingen geautomatiseerd uitgezet worden aan de juiste partijen welke eventuele werkzaamheden moeten uitvoeren. Wanneer er bijvoorbeeld een lekkage wordt geconstateerd kan de app de melding direct aan de vaste loodgieter uitzetten. De loodgieter weet dan direct welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

Database
Middels een database functie kan een volledige database ingeladen worden in een app. Zodoende kunt u bijv. bij de selectie van een adres alle standaard gegevens behorende bij het adres inladen (bijv. gegevens huurder, verhuurder etc.).

Backend systeem
Middels een backend systeem kunnen meldingen in een online omgeving opgeslagen worden. Vanuit het backend systeem kunnen gebruikers toegang krijgen tot alle opgemaakte meldingen van een bedrijf. Meldingen kunnen hierin handmatig gedownload worden of opnieuw verzonden worden aan toegekende e-mailadressen. Gebruikers kunnen verschillende rechten toegekend krijgen in het online backend systeem.

Koppelingen met (externe) beheersystemen
Middels een koppeling kan de app gegevens inladen uit externen systemen. Tevens kunnen de gegenereerde rapportages bijv. geupload worden in het beheersysteem onder de betreffende dossiernummers. De mogelijkheden hierin zijn zeer uiteenlopend.

De mogelijkheden voor een custom made applicatie zijn zeer divers. Bent u geïnteresseerd in de mogelijke ontwikkeling van een custom made applicatie voor uw bedrijf? Neemt u dan contact op via het contactformulier of via info@vastgoedbeheerapp.nl.